top of page

Lars Hjelset

Foredragsholder Lars Hjelset

Jeg er 54 år og bor på Strømmen sammen med kone og barn. Som lærersønn har jeg nok hatt en interesse for pedagogikk helt siden jeg hjalp pappa å rette engelskprøver mens jeg selv gikk på videregående. Jeg har lang erfaring som leder og toppleder. Det har gjort meg opptatt av mennesker mer enn systemer. Det hjelper ikke med kunnskapen om den ikke blir satt ut i praksis. Jeg er spesielt opptatt av hvorfor det er så store variasjoner i prestasjoner når forutsetningene ellers er sammenlignbare. Er noen bare late? Er det så enkelt som at det kun er innsatsen som skiller de gode fra de andre eller er det talent? Jeg har funnet både årsakene til- og metodene for prestasjons-suksess i store organisasjoner. Det handler om å behandle mangfoldet slik at alle er trygge og dermed presterer sitt beste. Så enkelt og så komplisert.

Du når meg enkelt og raskt på telefon +47 92822011

og på epost lhj@larshjelset.no

bottom of page