top of page

Ledelse og styrearbeid

Jeg har spesialisert meg i å tre inn i daglig leder-rollen eller styreleder-rollen i forbindelse med endringsprosesser. Det kan være tidlig i startup-prosesser, fra startup til scale up, eller i forbindelse med andre endringer. Oppdragsgiver kan være eier, investor eller gründer. 50% av alle samarbeid mellom investorer og gründere mislykkes og det er ikke nødvendigvis fordi gründernes opprinnelige idé er dårlig. Det handler oftere om økonomiske prioriteringer og manglende evne/ vilje til å justere retning når markedet ikke responderer raskt nok. Min erfaring er at CEO/ daglig leder- rollen i de kritiske første 36 månedene i en scale up bør besettes av en spesialist som hverken er tilknyttet gründer(e) eller investor. På denne måten kan prosjektet "syretestes" i markedet og daglig leder kan svelge de kamelene som gründeren sliter med.

 

Mine erfaringspunkter

 • Eierskifte

 • Fra start up til scale up

 • Kommersialisering og vekst
  -Prispolitikk
  -Salgsstrategi
  -Skalering

 • Internasjonalisering 

 • Kompetanseøkning og teambygging

 • Strategisk rådgivning til både investor og gründer

 

Ta gjerne kontakt på tlf: +47 92 82 20 11 for en konfidensiell samtale.

 

 

 

 

 

bottom of page