top of page

"Lars ble brukt som motivator på vår årlige selgersamling for TOOLS kjeden i Norge.

Han leverte en knallbra seanse og har en veldig fin blanding av humor, fakta og egne opplevelser som gjør dette veldig inspirerende og ekte.Tilbakemeldingene var udelt positive og jeg kan varmt anbefale Lars som motivator og foredragsholder."

Lars E. Solnørdal
Salgssjef

DNB Kickoff

Vi brukte Lars som foredragsholder til årets kick-off. Han fikk topp-score fra salen: Kombinasjonen av personlig engasjement, humor og relevante refleksjoner rundt forskjellen på resultat og prestasjon var noe som fikk med seg alle deltagerne.

Ståle Frausing
Divisjonsdirektør Pensjon Salg og Kundeservice

REDD DEG SELV!

Foredraget tar for seg arbeidslivet i Norge de neste 10 årene. Vi vet at 30% av dagens arbeidsplasser vil forsvinne. Hvem vil beholde jobbene sine? Hvordan skal man sikre sin egen arbeidsplass? Hva slags "mindset" bør jeg ha for å redde meg selv?

Foredraget passer for alle.

GJØR SUKSESS SOM LEDER

Jeg tar et oppgjør med næringslivets lemfeldig holdning til hvordan medarbeidere lærer og forbedrer seg. Jeg har studert de langsiktige resultatene etter samlinger, treninger og kurs. Funnene er oppsiktsvekkende. Klasseromsundervisning virker dårlig. Jeg har derfor utarbeidet enkle og gjennomførbare ledermetoder som gir betydelige resultatforbedringer blant de fleste medarbeiderne og ikke bare de mest motiverte. 
Foredraget passer for ledere.

FREMTIDENS CEO SER LØNNSOMHET I Å LEDE MANGFOLD
Fremtidens CEO tar mangfoldet i organisasjonen på alvor og jobber strategisk med å skaffe alle medarbeidere albuerom, slik at de yter sitt beste og slipper å bruke energi på å beskytte seg selv. For få suksess med dette, må man tenke på mangfoldet som mer enn representasjon og med flere aspekter enn kjønn og multikulturell bakgrunn. Foredraget er for ledergrupper og tar ca 1,5 timer.

bottom of page