top of page

DNB Kickoff

Vi brukte Lars som foredragsholder til årets kick-off. Han fikk topp-score fra salen: Kombinasjonen av personlig engasjement, humor og relevante refleksjoner rundt forskjellen på resultat og prestasjon var noe som fikk med seg alle deltagerne.

Ståle Frausing
Divisjonsdirektør Pensjon Salg og Kundeservice

"Lars ble brukt som motivator på vår årlige selgersamling for TOOLS kjeden i Norge.

Han leverte en knallbra seanse og har en veldig fin blanding av humor, fakta og egne opplevelser som gjør dette veldig inspirerende og ekte.Tilbakemeldingene var udelt positive og jeg kan varmt anbefale Lars som motivator og foredragsholder."

Lars E. Solnørdal
Salgssjef

VERDIBASERT LEDELSE
Er verdibasert ledelse lett? Nei. Dine personlige verdier må være kompatible med selskapets verdier, og du må være villig til å sette de på prøve. Er verdibasert ledelse trenbart? Ja, absolutt! Foredraget passer for ledere.

 

REDD DEG SELV!

Foredraget tar for seg arbeidslivet i Norge de neste 10 årene. Vi vet at 30% av dagens arbeidsplasser vil forsvinne. Hvem vil beholde jobbene sine? Hvordan skal man sikre sin egen arbeidsplass? Hva slags "mindset" bør jeg ha for å redde meg selv?

Foredraget passer for alle.

LØNNSOMHET I MANGFOLD
Fremtidens CEO tar mangfoldet i organisasjonen på alvor og jobber strategisk med å skaffe alle medarbeidere albuerom, slik at de yter sitt beste og slipper å bruke energi på å beskytte seg selv. For få suksess med dette, må man tenke på mangfoldet som mer enn representasjon og med flere aspekter enn kjønn og multikulturell bakgrunn. Foredraget passer for ledere.

bottom of page