top of page

Inkubator

Som mangeårig gründer og bedriftsleder, har jeg gjort noen erfaringer som jeg gjerne deler og benytter hos mine oppdragsgivere. Jeg er ikke allviter og eier ikke hele oppskriften, men jeg ser noen røde tråder i de prosjektene jeg involverer meg i. En av de viktigste erfaringene er at verken gode idéer og konsepter eller tilgang på kapital i seg selv, er garanti for suksess i en startup. For enkel tilgang på kapital, kan til og med hemme innovasjon. Overdreven tro på idé elle konsept er heller ikke alltid like hensiktsmessig, selv om det er viktig for gründere å være "sterk i trua". Jeg har isolert tre områder som  ofte blir underprioritert hos selskaper i startup-fase eller som er i overgang til scale-up;

bottom of page