top of page

CEO for hire og styrelederspesialist

Jeg har spesialisert meg i å tre inn i daglig leder-rollen eller styreleder-rollen i forbindelse med endringsprosesser. Det kan være tidlig i startup-prosesser, fra startup til drift, ved lederbytte eller i forbindelse med emisjonsprosesser. I de tilfeller der daglig leder har sluttet og ny leder ikke er rekruttert, kan jeg støtte styret i en eventuell utvelgelsesprosess.

 

Erfaringspunkter

  • Håndtere krisesituasjoner

  • Sikre drift på kort sikt

  • Internasjonalisering 

  • Kompetanseøkning

  • Start ups

  • Fra gründervirsomhet til kommersialisering

  • Strategisk ledelse

Som generalist kan jeg håndtere ledelse i et vidt spekter av bransjer, men min bransjeerfaring er fra handelskjeder, verksted, bil,  helse, bank, eiendom, IT (software/applikasjon/SaaS) og media.

 

Ta gjerne kontakt på tlf: +47 92 82 20 11 for en konfidensiell samtale.

 

 

 

 

 

bottom of page