top of page
Situasjonsbetinget ledelse

 

Jeg skreddersyr min bistand i forhold til situasjon, bransje, kultur og ønske. Jeg tar utgangspunkt i Hersey og Blanchards klassifikasjon av lederstiler basert på medarbeidernes kompetanse og kulturelle forutsetninger. Ofte må ledere lære seg å skifte mellom lederstiler i forhold til situasjoner og hvilke mennesker de skal lede, men noen ganger er man leder av en gruppe mennesker med gitte forutsetninger og da er det ofte en spesifikk lederstil som er mest hensiktsmessig. 

 • Instruerende.
  Lederen er oppgaveorientert og lite menneskeorientert. Stilen benyttes under tidspress og hvor medarbeiderne har liten kompetanse om oppgaven. Lederen instruerer om hva, når og hvorledes oppgaven skal løses.

 • Selgende.
  Lederen er både sterk oppgaveorientert og menneskeorientert. Stilen brukes når det er tid til å overbevise/overtale, og når medarbeiderne har noe kompetanse om oppgaven som skal løses.

 • Deltakende.
  Lederen er ofte lite oppgaveorientert men alltid sterk menneskeorientert. Stilen benyttes når medarbeiderne har god kompetanse om oppgaven og lederen ønsker sterkere involvering fra medarbeiderne. Lederen gir støtte og sørger for godt samarbeid.

 • Delegerende.
  Lederen kan være lite oppgaveorientert og menneskeorientert, men ikke nødvendigvis. Lederens kompetanse ligger i å delegere riktig i forhold til kompetanse, kultur, interesse og utviklingsmuligheter. Stilen benyttes der medarbeideren har meget god kompetanse, er motivert og kan arbeide selvstendig.

Det er dessverre ikke nok å ha overflatekunnskap om disse lederstilene. De rokker av og til med ledere sine grunnleggende personligheter og da må dette jobbes med over tid. Jeg har utarbeidet et lederstilkart for typiske ledergrupper som butikksjef, salgssjef, toppleder, fagleder og utøver med lederansvar (teamleder o.l). Dette er kun veiledning. Til syvende og sist handler all god ledelse om å gjøre ansatte trygge, initiativrike og kompetente. I den rekkefølgen.

 

I Norge er vi gode på autonomi i arbeidslivet og det stiller høye krav til effektiv ledelse. Instruerende lederstil er mindre og mindre aktuell, rett og slett fordi mekaniske oppgaver  blir mer og mer automatisert.  

Ta gjerne kontakt for en konfidensiell samtale om ditt eget eller ledergruppen sitt lederskap.
Les med om arbeidsliv og ledelse her.   

shutterstock_529413433.jpg
bottom of page