top of page

Er du verdi-løs som leder?


Verdibasert ledelse har blitt populære ord, brukt i flere sammenhenger. Gjerne i forbindelse med mangfold, likeverd og bærekraft. Egentlig handler det mer om å være bevisst egne verdier enn å proklamere grønske og wokenhet. Dessverre har jeg møtt på alt for mange ledere som ettersigende har et snorrett moralsk kompass, bare for å gå seg vill i den første korsvei som har konsekvens. Heldigvis har jeg også møtt en del ledere der jeg merker en tydelig bevissthet rundt egne verdier. Adland og Askeland skriver i sin bok «Verdibevisst Ledelse» at det handler om «å utvikle ny organisatorisk praksis, basert på økt moralsk sensitivitet, ved anvendelse av bevisstgjørende og meningsskapende refleksjonsprosesser over egen praksis». Som praktiker og tilhenger av sunt folkevett, har jeg behov for å forenkle litt.


Mine ubevisste verdier Jeg har tydeligvis noen grunnleggende verdier. De har jeg ikke vært bevisst på hele livet. Disse verdiene har dukket opp i situasjoner der jeg i ettertid har angret på på ting jeg gjorde eller ikke gjorde. Jeg har altså gjort ting som har brutt med verdiene mine, uten å reflektere over det eller til og med være klar over det. Jeg har som ung leder overrumplet, ikke holdt det jeg lovet og behandlet folk forskjellig i samsvar med deres plass i bedriftshirearkiet. Jeg har ikke alltid vært etterrettelig og ei heller bærekraftig. Det verste er at jeg har gjort det i den villfarelsen at det var for selskapets beste. Det kan ha noe med at jeg fikk min første lederjobb allerede som 25-åring. For 20 år siden, bestemte jeg meg imidlertid for å aldri vike fra mitt grunnleggende verdisett i mitt virke. Det har nok kostet meg karrieremuligheter og økonomisk gevinst. Hvilke verdier gjør meg så prinsippfast at jeg har takket nei til oppdrag og lederstillinger?


1. Jeg er alltid sannferdig


2. Jeg overrumpler aldri


3. Jeg holder det jeg lover


4. Jeg er etterrettelig


5. Jeg anser alle mennesker som like verdige og behandler de deretter


6. Jeg vil jobbe bærekraftig


Verdibevisst ledelse Dette er vel riktige og viktig verdier som mange av oss har, tenker du kanskje? Ja, jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen i disse verdiene og det finnes mange flere, som gjerne henger sammen med religion eller samfunnsnormer. Stort sett opplever jeg at har folk et positivt verdisett. Så hvorfor skriver jeg denne artikkelen? Det er ganske enkelt fordi det kan virke som om grunnleggende verdier alt for ofte blir satt på prøve når man er i en lederposisjon med personalansvar. Ledere kan risikere å bryte med egne verdier, uten å være det bevisst. Derav «verdibevisst ledelse».

Ubevisste verdibrudd

La meg gi deg et eksempel som du kanskje kan kjenne deg igjen i; Du har lovet å ta en prat med en av vikarene om hennes mulighet for fast ansettelse på ditt kontor kl 10:00. Kl. 09:55 ringer CEO og vil diskutere ditt neste opprykk. Det er en spennende samtale som trekker ut i tid. Vikaren har i mellomtiden ventet tålmodig utenfor ditt kontor og kl 1015 gir du henne beskjed om at dere må booke om møtet. Kanskje det ikke er så farlig for vikaren. Hun har fått en kaffe og satt med mobilen mens hun ventet. Kanskje tidsprioriteringen føltes riktig, fordi du vet at CEO har et veldig stramt tidsskjema. Men... det er ikke verdibasert ledelse om noen av dine verdier ligner på mine. Dette er altså brudd på verdi nr 2, 3, 4 og 5.


Verdi-løse ledere

Spørsmålet man kan stille seg, er om man faktisk er verdi-løs om man av og til bryter med dem. Jeg tror ikke det. Jeg tror at man som leder gjør prioriteringer, uten å ha tenkt gjennom om de bryter med egne verdier. Verdiene er der, men de trumfes av bedriftskultur, normer, føringer fra egen leder osv. Vi har altså gjerne gode verdier, men vi utøver ikke verdibasert ledelse. Det gjør vi bare når egne verdier blir stilt på prøve gjennom beslutninger, handlinger og atferd. Vi kan gjerne si at vi har gode verdier, men verdibasert ledelse oppstår den dagen vi står foran et valg mellom egen gevinst og uttalt verdigrunnlag og verdigrunnlaget vinner.

Er verdibasert ledelse lett? Nei. Dine personlige verdier må være kompatible med selskapets verdier, og du må være villig til å sette de på prøve. Er verdibasert ledelse trenbart? Ja, absolutt! Jeg trener ledere både i grupper og individuelt og den gjennomgående tilbakemeldingen er at man som leder opplever økt popularitet og lojalitet fra sine medarbeidere, når man leder verdibasert... og jo, ledelse er på mange måter en popularitetskonkurranse. Ikke tro noe annet.


Lars Hjelset Lederutvikler

Comments


Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page