top of page

En signaturworkshop avdekker de skarpeste KPIene, beskriver konkrete og absolutte aktiviteter som fører til ønskede resultater. Samtidig vil prosessen forankre hver enkelt medarbeider, gjennom å la alle stemme på hvilke aktiviteter som skal gjelde for alle. Aktivitetene blir standardiserte og får merkelapp «SIGNATUR». På denne måten vil gjennomføringsgraden øke og resultatene kommer som en konsekvens av dette. Det er altså mer fokus på gjennomføring og at vi gjør det vi har blitt enige om, fremfor selve kunnskapen om beste praksis.
Les mer...

 

St. Jude medical

"Vi har kjørt signaturprosessen flere ganger for å finne få tydeliggjort salgsprosessene våre, finne de skarpeste KPIene og etablere felles forståelse for de aktivitetene vi ikke kan fravike. Disse har vi kalt "våre signaturer" og de er nedfelt i vår strategi. Metoden er svært effektiv og skaper en forankring til beste praksis, som vi ikke har sett tidligere."
Martin Alexander krekling
Salgsdirektør

bottom of page