top of page

Prediksjon for eiendomsmeglere

Din prediksjon
Her kan du gjøre en prediksjon som gir deg indiksjon på hva som må til i hverdagen for å nå de finansielle målene du setter deg.

Du må finne frem noen tall
For å kunne predikere så nøyaktig som mulig, er det en fordel at du har oversikt over dine tidligere resultater.

 

Hva er din tilslagsprosent (hitrate), målt over tid?
Om du ikke har tilgang på dette tallet, teller du bare alle oppdragene du fikk siste 12 mnd og deler på antall befaringer i samme periode. Du får da et 0,XX tall som er XX%

 

Hva er ditt snitthonorar?
Om du ikke vet snitthonoraret ditt, tar du siste års sammenlagte honorarer (eks mva) og deler på antall salg. 

Hvor mange uker har du tenkt å jobbe dette året?

Tell opp antall uker du har mulighet til å få inn oppdrag. 

Ditt personlige mål
Lek deg med tallene og finn ditt personlige mål.
Når du har funnet ut hva du drømmer om å tjene, tar du en kikk på hva som må til på ukentlig basis. Om du ønsker å forbedre (tilslagsprosenten) hitrate, må du først analysere hvorfor du vinner og hvorfor du taper befaringer. Deretter bør du sparre med en kollega eller leder for å finne gode tiltak. Dersom du mangler befaringer, finnes det mange gode tiltak du kan gjøre, men det grunnleggende er å øke proaktiviteten i alle kanaler der leads dukker opp. Over 4% av alle privatboliger i Norge, bytter eier hvert eneste år. Det er 100 000 boligsalg, så det bør være nok å ta av. Riktignok er det mange meglere som kjemper om oppdragene, men du skal bare skaffe deg en ekstra befaring i uken for å heve lønnen betydelig.

Lykke til!

bottom of page