top of page
Møtebooking handler om statistikk og strategi

Jeg har jobbet i mange år med salgsprosesser. Uavhengig av tjenestene, produktene og kundenes kompleksitet finnes det mange fellestrekk. Min erfaring er at alle kunder, uavhengig hva de skal kjøpe, setter pris på å bli fulgt opp i tide, få informasjon om de mulighetene som finnes, ikke bli utsatt for utilbørlig press og at avtaler blir holdt. Mange salgsavdelinger og selgere jobber både med eksisterende og nye kunderelasjoner og her opplever jeg et paradoks. Jo mer erfaring en selger opparbeider seg, desto mindre aktuelt blir det å jobbe med nye kunderelasjoner. Det samme med kompleksiteten ved varen/tjenesten. Mer kompleks=færre nye kunderelasjoner. I mine møter med ledere spør jeg alltid hva de er mest frustrert over. Svarene jeg får er entydige; for lite møter, for lite nysalg, for få nye kunder. I mine prosesser med selgergrupper har jeg jobbet mye med den tildlige fasen i et kundeforhold. Fra prospektering til første møte. Denne delen av salgsprosessen blir ofte prioritert bort i en hektisk hverdag. Det er derfor gledelig at det finnes løsninger.

 

To dager er nok
Ta med selgerne dine til min samarbeidspartner med fasiliteter for callsentertjenester. Her vil jeg lose de gjennom to dager ved bruk av riktig fasilitering, dialersystem, analyser og induviduell coaching. Vi skaper betydelige resultater, enten det gjelder møtebooking eller salg. I mange av casene våre har vi økt selgernes resultatene med over 300% på de KPIene vi har fokusert på. To dager er nok.

 

Målbar ROI
Den største kostnaden ved salgskurs er ofte tapte salginntekter de dagene selgerne er borte fra jobb. I dette konseptet er alle på jobb mens man får verdifull coaching. Salgsinntektene er sågar betydelig bedre enten direkte under disse dagene eller som et resultat av mange bookede møter.


 

En vanlig dag på et callsenter

bottom of page