top of page

Utvikling av franchise

franchise.jfif

Franchisesalg er ikke like profesjonalisert i Norge som i mange andre land. Store franchiseorganisasjoner i USA og i Europa har egne avdelinger for franchisesalg, som kun jobber med rekruttering av nye medlemmer og motarbeidelse av frafall. Om man googler ordet franchisesalg, får man egentlig ingen reelle treff. Om man derimot googler "franchise sales", får

man over 220 millioner treff. Det er tydelig at dette er litt "unorsk". Den største forskjellen er imidlertid hvordan

man ser på sine egne butikker. I resten av verden er butikkene definert som kunder. Veldig mye

av fokus hos franchisegivere handler derfor om aktiviteter som gjør disse fornøyde og fortsetter

å bli i kjeden. I Norge har vi en litt annen kultur. Det gjør også at det ikke er like lett å finne gründere som ønsker å ta risiko ved å starte en butikk.

Å drifte et franchisekontor er ofte en marginal økonomisk operasjon. Noen franchiser er svært konkurranseutsatte og når kundepengene skal deles ut, er det gjerne ganske lite igjen til franchisegiver. Det er derfor ofte volumbaserte driftsmodeller som er løsningen. En vellykket franchisemodell gjør at franchisetakerne blir værende og at resultatene er like. Å lokke til seg franchisetakere, enten fra konkurrenter, eller i en oppstartsmodell er tidskrevende og komplisert. Oppsiden er imidlertid stor, spesielt med konvertering fra konkurrenter. Et godt franchisekonsept med fornøyde franchisetakere er selvforsterkende. Å jobbe med konsepter som er lønnsomt for franchisetakere, er derfor alltid mer lønnsomt enn å lete etter nye «avgifter» å hente ut av eksisterende medlemmer i franchisen. De er alltid de beste ambassadørene for mulige nye franchisetakere. Jeg har i mange år hjulpet franchisegivere med konsepter og franchisesalg og har erfart at de som lykkes best er de som sørger for lønnsomhet hos franchisetaker før de henter gevinst selv. De som har grossistleddet for hele varesortimentet, har ofte gode marginer, men løper også større risiko om franchisetakere forsvinner. Jeg kan tre inn i rollene som kjedesjef, konseptutvikler eller franchiseselger eller bistå disse rollene som rådgiver. Jeg kan også bistå når et kjedekontor ønsker å konvertere butikker fra heleid til lokaleid franchisetaker. Ofte er det eksisterende lokale ledere som får muligheten å eie egen butikk.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Lars Hjelset

bottom of page