top of page

Eiendomsmegling handler om standardiserte prosesser

Hvordan jobber jeg med eiendomsmeglerkjeder og eiendomsmeglere?
eiendomsmegling

Hva er definisjonen på en god eiendomsmegler?
Er definisjonen den samme for en boligselger som for eiendomsmegleren selv? Hvordan foregår en god salgsprosess?
Hvorfor er det så stor variasjon på eiendomsmeglere?

Dette er temaer jeg har jobbet med i mange år og ved hjelp av korrelasjonsanalyser fra kundefeedback, observasjon av meglere og data fra meglersystemer, har jeg definert en generisk prosessbeskrivelse som lar seg benytte uavhengig av meglersystem og om meglerkjeden er bank-eid eller frittstående. 

                                                                                                        Jeg bistår både kjedeledelse, kontorledere og meglere.
 

                                                                                                         Vil du vite mer?

                                                                                                         Ta kontakt på telefon 928 22 011 eller epost lhj@larshjelset.no                     

bottom of page