top of page

Lars Hjelset

Ledelse og styrearbeid

Hva gjør jeg?

Innleid CEO eller lederstøtte

Jeg skaper gode resultater ved skape en arbeidskultur som er proaktiv og autodidakt. Når vi har kontroll og innvirkning på egen arbeidssituasjon, blir vi trygge og flinke. Selskaper med arbeidskultur der alle blir hørt og respektert, har lavere sykefravær og turnover enn andre.

 

Dette er mine rettesnorer for ledere;
- Mål aktiviteter og før bevis med resultater, ikke omvendt.
- Legg til rette for selvkontroll fremfor kontroll.

-Gjør medarbeidere trygge gjennom individuell omsorg og klare forventninger. 

- La medarbeiderne være delaktige i beslutninger om hvilke regler som skal gjelde.

-Vær forutsigbar. 
- Støtt målinger med "transparent data".

-


 

bottom of page