Lars Hjelset

Ledelse og styrearbeid

Hva gjør jeg?

Innleid CEO eller lederstøtte

Jeg skaper uvanlig gode resultater ved å hjelpe bedriftsledere å utvikle medarbeidernes prestasjonskultur fra reaktiv til proaktiv og autodidakt. For fremtidens medarbeidere vil dette være avgjørende. Passive arbeidsoppgaver vil bli digitalisert bort. Endringsprosesser for å heve kompetanse og etablere god prestasjonskultur er krevende og dette er mine rettesnorer;
- Endre fokus, krav og målinger til å gjelde aktiviteter fremfor resultater.
- Endre fokus fra kontroll til selvkontroll.

- La medarbeiderne være delaktige i beslutninger om hvilke absolutter som skal gjelde som standarder for BestePraksis.
- Støtt alt forbedringsarbeid med "transparent data" gjennom digitale hjelpemidler.